Arhivele Statului Suceava

Fotografii realizate de Ion MICLEA și publicate în albumul Dulce Bucovină (Editura Sport-Turism, 1976).